سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
پرشین خودرو
تجربه جهانی داخلی‌سازی در مشارکت‌های خارجی

/گزارش خبری/با نگاهی به رویکرد برخی کشورهای نوظهور در مقایسه با ایران صورت گرفت؛تجربه جهانی داخلی‌سازی در مشارکت‌های خارجی