سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
پرشین خودرو
تست درایو تیگو7 در پیست اتومبیلرانی شانگهای برگزار شد+جزئیات و تصاویر

/گزارش خبری/کراس اووری با آرزوهای بزرگ در ابتدای جاده ابریشم؛تست درایو تیگو7 در پیست اتومبیلرانی شانگهای برگزار شد+جزئیات و تصاویر