پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
پرشین خودرو
آخرین آمار از مصرف بنزین ایرانی ها
۰۹:۴۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸

آخرین آمار از مصرف بنزین ایرانی ها

پرشین خودرو: در هفته سوم خردادماه میانگین مصرف بنزین کشور از مرز ٦٧ میلیون لیتر گذشت.

به گزارش «پرشین خودرو»، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به ٢٤ خرداد امسال به ٤٧٢ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر رسید.

بیشترین مصرف بنزین کشور در این بازه زمانی با ٧٦ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر به روز پنج شنبه (٢٣ خرداد) و کمترین میزان مصرف آن نیز با ٥٦ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر به روز جمعه (٢٤ خرداد) مربوط می شود.

مصرف ٨٣ میلیون لیتر بنزین در تهران

بر پایه این گزارش مجموع مصرف بنزین در تهران نیز در بازه زمانی ١٨ تا ٢٤ خرداد نزدیک به ٨٣ میلیون لیتر اعلام شده است که از متوسط مصرف روزانه ١١ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر در این دوره زمانی یاد شده حکایت دارد.

بیشترین مقدار بنزین مصرف شده در تهران به روز پنج شنبه (٢٣ خرداد) و کمترین میزان مصرف این فرآورده نیز با ١١ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر به روز شنبه (١٨ خرداد) اختصاص دارد.

مصرف بیش از ٧٠٣ میلیون لیتر گازوییل در کشور

به گزارش رسیده، مصرف گازوییل (نفت گاز) در سومین هفته خرداد با متوسط مصرف روزانه ١٠٠ میلیون لیتر، به ٧٠٣ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر رسید.

در این گزارش بیشترین مصرف این فرآورده دربازه زمانی ١٨ تا ٢٤ خرداد با ١١٨ میلیون لیتر به روز یکشنبه ( ١٩ خرداد و کمترین میزان مصرف آن نیز با ٨٠ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر به روز جمعه (٢٤ خرداد ) مربوط می شود.

ثبت مصرف نزدیک به ١٩ میلیون لیتر بنزین سوپر

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته منتهی به ٢٤ خرداد با میانگین روزانه دو میلیون و ٦٧٠ هزار لیتر به ١٨ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر رسید که بیشترین میزان مصرف آن با سه میلیون ١٠٠ هزار لیتر به روز ٢٤ خرداد مربوط می شود.

مصرف این فرآورده (در روزهای ١٨، ١٩و ٢٣ خرداد)، مشابه بوده به گونه ای که در این روزها مصرف بنزین سوپر دو میلیون ٤٠٠ هزار لیتر بوده است.

مصرف ٣٦ میلیون لیتر نفت سفید و ٤٠٩ میلیون لیتر نفت کوره

بنابر گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، در دوره زمانی ١٨ تا ٢٤ خرداد میزان مصرف نفت سفید با میانگین مصرف پنج میلیون و ١٢٨ هزار لیتر به ٣٥ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر رسید.

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مجموع مصرف نفت کوره کشور نیز در هفته منتهی به ٢٤ خرداد ٤٠٩ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر بوده است که از متوسط مصرف ٥٨ میلیون و ٤٨٠ هزار لیتر این فرآورده حکایت دارد.

برچسب ها:
مصرف بنزین
نظر بینندگان
!
!
!