پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
پرشین خودرو
تایید تعدیل مثبت ۴۳ درصدی خگستر
۱۰:۲۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

تایید تعدیل مثبت ۴۳ درصدی خگستر

پرشین خودرو:حسابرس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بر تعدیل مثبت ۴۳ درصدی در بودجه براساس عملکرد ۶ ماهه صحه گذاشت.

به گزارش «پرشین خودرو»، به ازای هر سهم خگستر مبلغ 192 ریال سود پیش بینی شد که با بودجه حسابرسی نشده تفاوتی ندارد ولی نسبت به بودجه 3 ماهه که مبلغ 134 ریال سود برای هر سهم پیش بینی کرده بود معادل 43 درصد تعدیل مثبت شنان می دهد.

همچنین حسابرس در عملکرد 6 ماهه رقم 62 ریال سود برای هر سهم با پوشش ضعیف 32 درصدی محقق کرده که عملکرد میاندوره نیز مشابه گزارش حسابرسی نشده است.
گفتنی است خگستر مدت مشابه سال قبل سود 82 ریالی با پوشش 21 درصدی برای هر سهم ساخته بود از مهمترین دلایل کاهش سود 6 ماهه امسال افت سود سرمایه گذاری از 159 به 142 میلیاردر یال است.

منبع: عصربازار

برچسب ها:
ایران خودرو
نظر بینندگان
!
!
!